Σχεδίαση: Τομέας Τεχνών ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Κατασκευή: Τομέας Πληροφορικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Σε περίπτωση που , μετά το πέρας της ψηφοφορίας και τον σχετικό έλεγχο ,
ανιχνευθεί παραπλάνηση του συστήματος ψηφοφορίας ο υποψήφιος κινδυνεύει
με αφαίρεση των ψήφων ή και με πλήρη αποκλεισμό


Επιστροφή στη λίστα