Σχεδίαση: Τομέας Τεχνών ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Κατασκευή: Τομέας Πληροφορικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Σε περίπτωση που , μετά το πέρας της ψηφοφορίας και τον σχετικό έλεγχο , ανιχνευθεί παραπλάνηση του συστήματος ψηφοφορίας θα αφαιρούνται οι αντίστοιχοι ψήφοι από τον υποψήφιο ή θα αποκλείεται από την τελική φάση του διαγωνισμού.