ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
BE YOUR MUSIC II

 

1. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος στο Be Your Music:
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται:

2. Διαγωνιζόμενες κατηγορίες:
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις παρακάτω κατηγορίες:
1. ELECTRONICA

2. POP - ROCK

3. HIP HOP - RNB

3. Αριθμός συμμετοχών:
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως μία (1) συμμετοχή σε κάθε κατηγορία.

4. Διάρκεια υποβαλλόμενων συμμετοχών:
Η μέγιστη διάρκεια των υποβαλλόμενων συμμετοχών ορίζεται στα πέντε (5) λεπτά, για όλες τις κατηγορίες.

5. Μορφή υποβολής έγκυρων συμμετοχών
Ως format υποβολής συμμετοχών για όλες τις κατηγορίες ορίζεται το “MP3 – 256kbps – Stereo” με ονομασία αρχείου τον μοναδικό κωδικό συμμετοχής που θα παραλάβετε ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (π.χ xxxx.mp3 – όπου xxxx ο μοναδικός κωδικός συμμετοχής). Άλλα format συμμετοχής από το προαναφερθέν θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Περίοδος υποβολής συμμετοχών:
Η αποστολή των συμμετοχών στη διοργανώτρια εταιρία μπορεί να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στις 23:59.
 (Για την εμπρόθεσμη υποβολή συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη η αναγραφόμενη ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της σύνθεσης.

7. Διαδικασία υποβολής συμμετοχών:
Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε στη διεύθυνση www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic .
Στη συνέχεια ο συμμετέχων θα λάβει απαντητικό email για την για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Μετά την ηλεκτρονική παραλαβή της έγκυρης δήλωσης συμμετοχής, θα αποσταλεί στον διαγωνιζόμενο, σε ηλεκτρονική μορφή, μοναδικός κωδικός συμμετοχής (που θα αποτελεί και την ονομασία αρχείου της σύνθεσής του). Στη συνέχεια ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά (με email στο beyourmusic@gmail.com) την / τις συνθέσεις - συμμετοχές του.

8. Αξιολόγηση των συμμετοχών
Όλες οι υποβαλλόμενες συμμετοχές θα αναρτηθούν προς ακρόαση στο www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (12 Ιουνίου).
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα, την πρωτοτυπία και την τεχνική αρτιότητα τους από κριτική επιτροπή που θα στελεχώσουν επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας.
Την επομένη του τελικού τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site του διαγωνισμού, www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic.

9. Βραβεία
Θα διακριθούν συνολικά 6 νικητές, δύο από κάθε κατηγορία, που θα κερδίσουν δώρα με τη μορφή προγραμμάτων σπουδών.
Συγκεκριμένα: Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας θα κερδίσει μια ετήσια υποτροφία για σπουδές (επιλογή μεταξύ Μουσικής Τεχνολογίας ή Ηχοληψίας)
Ο δεύτερος νικητής κάθε κατηγορίας θα κερδίσει ένα δωρεάν σεμιναριακό κύκλο εξειδίκευσης (επιλογή μεταξύ ProTools/ Mastering, LogicPro ή Rational Acoustics).
Επιπλέον, τα δώδεκα κομμάτια με την υψηλότερη βαθμολογία (4 από κάθε κατηγορία), θα κυκλοφορήσουν σε  CD compilation που θα διανέμεται δωρεάν από το  Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ.

10. Απονομή βραβείων
Η ανακοίνωση των νικητών, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο που θα ανακοινωθεί.

11. Προβολή των έργων των νικητών
Τα έργα των νικητών θα προβληθούν μέσω
- Της τελετής απονομής βραβείων
- Των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών
-  Του site www.iekdeltaradio.gr
- Των συνεργαζόμενων δικτυακών τόπων
- Του υλικού που θα δημοσιευθεί στα ΜΜΕ πανελλήνια ως απόηχος
- Του CD compilation που θα κυκλοφορήσει από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ
- Στο on air radio playlist του “Delta Radio”

12. Πληροφορίες για την κατανομή των βραβείων
Εάν βραβευτούν συμμετοχές που ανήκουν σε περισσότερους από έναν δημιουργούς, τα δώρα θα απονεμηθούν από κοινού σε όλους. Η δίκαιη κατανομή βαρύνει τους βραβευθέντες.

13. Πληροφορίες για την υποβολή συμμετοχών
- Η συμμετοχή στο Be Your Music δεν συνεπάγεται απαίτηση των διοργανωτών επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων που θα συμμετέχουν.
- Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα κομμάτια που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις ανάγκες προβολής/ προώθησης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
- Πληροφορίες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωση δημιουργιών θα βρείτε στο www.aepi.gr
- Στην αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων δηλώνει ηλεκτρονικά (στο ανάλογο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής)  ότι κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία των συνθέσεων που υποβάλλει.
- Κάθε υποβαλλόμενη σύνθεση μπορεί να αποτελεί το έργο ενός ή περισσοτέρων δημιουργών, αλλά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγραφεί μόνο ένα όνομα.
- Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν συνθέσεις που έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει εμπορικά στην ελληνική ή ξένη αγορά.

14. Διαδικαστικά
Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες δεν ευθύνονται για τις συμμετοχές που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά ή δεν πληρούν  τους αναγραφόμενους όρους συμμετοχής ή το υλικό έχει υποστεί φθορές κατά την ηλεκτρονική αποστολή.

15. Ενημέρωση για τη διαδικασία
Πληροφορίες και νέα για την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο site www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic
Μεταξύ άλλων θα ανακοινωθούν:

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για:

16. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στο beyourmusic@gmail.com