ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

BE YOUR MUSIC II

 

 

1. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος στο Be Your Music:

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται:

-       Οι συμμετέχοντες στις κριτικές επιτροπές

-       Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες/ φορείς που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν ή στηρίζουν τη διοργάνωση

 

2. Διαγωνιζόμενες κατηγορίες:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις παρακάτω κατηγορίες:

a. Electronica

Πρωτότυπη Σύνθεση σε ακούσματα Dance, Nu Disco, Euro Dance, House, Deep House, Prog. House, Tech House κ.λ.π. (με ελληνικό / ξένο στίχο ή χωρίς)

 

b. Lounge

Πρωτότυπη σύνθεση  σε ακούσματα Lounge, Trip Hop, Ethnic, Chill, Ambient κ.λ.π.

 

3. Αριθμός συμμετοχών:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως μία (1) συμμετοχή σε κάθε κατηγορία.

 

4. Διάρκεια υποβαλλόμενων συμμετοχών:

Η μέγιστη διάρκεια των υποβαλλόμενων συμμετοχών ορίζεται στα πέντε (5) λεπτά, για όλες τις κατηγορίες.

 

5. Μορφή υποβολής έγκυρων συμμετοχών

Ως format υποβολής συμμετοχών για όλες τις κατηγορίες ορίζεται το “MP3 – 256kbpsStereo” με ονομασία αρχείου τον μοναδικό κωδικό συμμετοχής που θα παραλάβετε ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (π.χ xxxx.mp3 – όπου xxxx ο μοναδικός κωδικός συμμετοχής). Άλλα format συμμετοχής από το προαναφερθέν θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

6. Περίοδος υποβολής συμμετοχών:

Η αποστολή των συμμετοχών στη διοργανώτρια εταιρία μπορεί να γίνει μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαϊου 2012 στις 23:59.

 (Για την εμπρόθεσμη υποβολή συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη η αναγραφόμενη ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της σύνθεσης.

 

7. Διαδικασία υποβολής συμμετοχών:

Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε στη διεύθυνση www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic .

Στη συνέχεια ο συμμετέχων θα λάβει απαντητικό email για την για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Μετά την ηλεκτρονική παραλαβή της έγκυρης δήλωσης συμμετοχής, θα αποσταλεί στον διαγωνιζόμενο, σε ηλεκτρονική μορφή, μοναδικός κωδικός συμμετοχής (που θα αποτελεί και την ονομασία αρχείου της σύνθεσής του). Στη συνέχεια ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά (με email στο beyourmusic@gmail.com) την / τις συνθέσεις - συμμετοχές του.

 

8. Αξιολόγηση των συμμετοχών

Όλες οι υποβαλλόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. Οι 30 (τριάντα) επικρατέστερες, επί του συνόλου, συμμετοχές ανά κατηγορία, θα αναρτηθούν προς δημόσια ψηφοφορία στο www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic την Παρασκευή 18 Μαϊου.

Οι 12 (δώδεκα) επικρατέστερες και τελικές επιλογές των συμμετοχών θα ψηφιστούν κατά 50% από την κριτική επιτροπή και 50% από την δημόσια ψηφοφορία.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και η ανάδειξη των 3 (τριών) υψηλότερων βαθμολογιών ανά κατηγορία, θα πραγματοποιηθεί στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού “BeYourMusic Final Contest” του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια του “Moustache Festival”, το Σάββατο 26 Μαϊου . Την επομένη του τελικού τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στο www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic .

 

9. Βραβεία

Θα διακριθούν δώδεκα (12) νικητές ανά κατηγορία, των οποίων οι διακριθείσες συνθέσεις τους, θα κυκλοφορήσουν στο CD compilation του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (1 cd electronica – 1cd lounge).

Οι τρεις (3) υψηλότερες βαθμολογικά συμμετοχές θα κερδίσουν πλούσια δώρα με τη μορφή εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών από τους δωροθέτες και τη διοργανώτρια εταιρία. 

 

10. Απονομή βραβείων

Η απονομή θα γίνει ειδική εκδήλωση στα πλαίσια του “Moustache Festival” του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ το Σάββατο 26 Μαϊου στην αποθήκη Γ στο Λιμάνι.

 

11. Προβολή των έργων των νικητών

Τα έργα των νικητών θα προβληθούν μέσω

- Της τελετής απονομής βραβείων

- Των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών

-  Του site www.iekdeltaradio.gr

- Των συνεργαζόμενων δικτυακών τόπων

- Του υλικού που θα δημοσιευθεί στα ΜΜΕ πανελλήνια ως απόηχος

- Των 2 CD compilation που θα κυκλοφορήσουν από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

- Στο on air radio playlist του “Delta Radio”

 

12. Πληροφορίες για την κατανομή των βραβείων

Εάν βραβευτούν συμμετοχές που ανήκουν σε περισσότερους από έναν δημιουργούς, τα δώρα θα απονεμηθούν από κοινού σε όλους. Η δίκαιη κατανομή βαρύνει τους βραβευθέντες.

 

13. Πληροφορίες για την υποβολή συμμετοχών

- Η συμμετοχή στο Be Your Music δεν συνεπάγεται απαίτηση των διοργανωτών επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων που θα συμμετέχουν.

- Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα κομμάτια που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις ανάγκες προβολής/ προώθησης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

- Πληροφορίες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωση δημιουργιών θα βρείτε στο www.aepi.gr

- Στην αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων δηλώνει ηλεκτρονικά (στο ανάλογο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής)  ότι κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία των συνθέσεων που υποβάλλει.

- Κάθε υποβαλλόμενη σύνθεση μπορεί να αποτελεί το έργο ενός ή περισσοτέρων δημιουργών, αλλά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγραφεί μόνο ένα όνομα.

- Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν συνθέσεις που έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει εμπορικά στην ελληνική ή ξένη αγορά.

 

14. Διαδικαστικά

Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες δεν ευθύνονται για τις συμμετοχές που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά ή δεν πληρούν  τους αναγραφόμενους όρους συμμετοχής, καθυστέρησαν ή χάθηκαν κατά την αποστολή, εστάλησαν σε λάθος διεύθυνση ή το υλικό έχει υποστεί φθορές.

 

15. Ενημέρωση για τη διαδικασία

Πληροφορίες και νέα για την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο site www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic

Μεταξύ άλλων θα ανακοινωθούν:

-       Ο αριθμός συμμετοχών που παρελήφθησαν

-       Ο αριθμός των έγκυρων συμμετοχών, βάσει του κανονισμού συμμετοχής

-       Το ακριβές χρονικό διάστημα διάθεσης των συμμετοχών για ακρόαση από το site www.iekdeltaradio.gr/beyourmusic και δυνατότητας ψήφου από το κοινό

-       Τα ποσοστά προτίμησης του κοινού

-       Τα ονόματα των μελών της προκριματικής και τελικής επιτροπής

-       Οι προκριθέντες στην τελική φάση του διαγωνισμού

-       Η ημερομηνία και ο τόπος του τελικού

-       Τα δώρα αναλυτικά, ανά κατηγορία

-       Αποφάσεις/ Ανακοινώσεις της διοργανώτριας

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για:

-       Την παραλαβή της συμμετοχής τους

-       Την εγκυρότητα της συμμετοχής τους, με βάση τον κανονισμό

-       Την πιθανή πρόκριση κάποιας συμμετοχής  στην τελική φάση

-       Την πιθανή βράβευση κάποιας συμμετοχής

 

16. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στο iekdeltabeyourmusic@gmail.com